whatsapp

Disclaimer

Slagerij Nomden (Kamer van Koophandel: 2319863), hierna te noemen Barbecuebus.nl, verleent u hierbij toegang tot www.barbecuebus.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Barbecuebus.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Barbecuebus.nl spant zich in om de inhoud van www.barbecuebus.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.barbecuebus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Barbecuebus.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.barbecuebus.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Barbecuebus.nl. Voor op www.barbecuebus.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Barbecuebus.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Barbecuebus.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barbecuebus.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt op deze pagina. De disclaimer is voor het laatst aangepast op 12 maart 2019.